CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

News

BEST Partnerem Konferencji GAZTERM 2020

Nasza firma jest oficjalnym partnerem GAZTERM 2020 - konferencji połączonej z gazowym szczytem państw Trójmorza. Jest to najważniejsze wydarzenie branżowe w regionie.

Obejmująca niemal cały świat  epidemia Covid 19 zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i  społecznego. Jednak pomimo trudności rynki gazu dalej działają spełniając swoje podstawowe funkcje. Wciąż aktualne są także zagadnienia i wyzwania, którym branża gazownicza  próbowała sprostać przed  wybuchem pandemii. Organizatorzy konferencji GAZTERM, jak zawsze bacznie monitorują i analizują zdarzenia i aktualne procesy zachodzące na polskim i międzynarodowych rynkach gazu. Program tegorocznej konferencji w Międzyzdrojach, obejmować będzie najważniejsze dla przyszłości gazu ziemnego  tematy.
W ramach Szczytu Gazowego Trójmorza  na poziomie strategicznym omówione zostaną dalsze plany i kierunki działania zmierzające do podniesienia  stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem. W perspektywie 2022 roku dla Polski, ale także dla wielu państw Trójmorza powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego jakie zapewni Baltic Pipe.
Jednocześnie obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób także z Łotwą, Estonią i Finlandią. Wymienione państwa bałtyckie są natomiast w skali regionu Trójmorza pionierami w realizacji skomplikowanego procesu integracji rynków. M.in. doświadczenia w tym zakresie będą przedstawiane i dyskutowane podczas Forum operatorskiego regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.


Dla wsparcia  inwestycji integrujących rynki gazu w regionie stworzono specjalny wehikuł finansowy w postaci  Funduszu Trójmorza. Zasadom korzystania ze zgromadzonych w nim środków poświęcone  zostanie specjalne wystąpienie. Kwestie finasowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii w szerszej perspektywie będą także omawiane na dedykowanym temu zagadnieniu panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli m.in. banków z Polski i zagranicy.
Zagadnienia międzynarodowe, ale w szerszej perspektywie – globalnej, obecne będą natomiast na panelu dyskusyjnym Rynki gazu po epidemii. Wygaszenie na czas pandemii wielu gospodarek ograniczyło popyt na paliwa i energię  pogłębiając spadek cen gazu w skali globalnej. Jednocześnie zaostrza się konkurencja pomiędzy głównymi dostawcami gazu skroplonego na rynkach międzynarodowych. Czy utrzymanie się takich trendów doprowadzi do trwałych zmian w modelach biznesowych branży gazowniczej i  energetyce? Czy scenariusz, w którym na rynkach europejskich, w tym i w Polsce, pojawią się ujemne ceny gazu jest prawdopodobny. Uczestnicy tego panelu mierząc się m.in. z tymi pytaniami postarają się nakreślić przyszły obraz rynków gazu po zakończeniu epidemii.


Na przyszłość branży gazowniczej w Europie będzie miała niewątpliwie zasadniczy wpływ nowa strategia Unii Europejskiej w postaci Green Deal. Ta ambitna polityka stawiająca sobie za cel  zbudowanie gospodarki zeroemisyjnej i neutralnej klimatycznie w skali całej Unii, zamierza w perspektywie 2050 roku wyeliminować gaz i pozostałe paliwa kopalne. Proponowanym substytutem gazu ziemnego ma być „zielony wodór”, dystrybuowany przy wykorzystaniu istniejącej obecnie infrastruktury. Ta wizja musi rodzić pytania o aspekt finansowy, ekonomiczny, techniczny i rynkowy tego przedsięwzięcia. O realności wdrożenia Green Deal i o jego ewentualnych konsekwencjach dla gazownictwa dyskutować będą przedstawiciele i eksperci branży Oil & Gas podczas panelu Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej.
W programie tegorocznego GAZTERMU zaakcentowany zostanie także temat coraz ważniejszego aspektu bezpieczeństwa jakim jest cyberochrona infrastruktury energetycznej. To właściwe w cyberprzestrzeni  pojawia się obecnie coraz więcej zagrożeń, które przenikając do systemów informatycznych obsługujących sieć przesyłową czy magazyny gazu mogą w poważny sposób zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony zostanie specjalny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą czołowi specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

shutterstock 9833917

O nas

Od 2014 roku firma BEST Systemy Grzewcze weszła w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w 2016 roku przeniosła się do nowoczesnej siedziby przy ulicy Towarowej 15 w Świdnicy.

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy