CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

Science

W DNA działalności BEST Science wpisana jest innowacja. We współpracy z uczelniami technicznymi i ośrodkami naukowymi w całym kraju pragniemy rozwijać i badać nowoczesne technologie. Bierzemy również udział w licznych konferencjach i targach.

Do aktualnych projektów badawczych, w których bierzemy udział należą:

  • Innowacyjne wymienniki kriogeniczne
  • Nowatorskie technologie spawalnicze
  • Optyczne systemy pomiaru i detekcji gazów
  • Skanowanie multispektralne produktów w celu kontroli jakości
  • Prace nad wykorzystaniem nowych metod skraplania gazu ziemnego
  • Projekt zwiększenia dostępności punktów ładowania aut elektrycznych – mikrogeneracja
  • Prace nad poprawą efektywności produkcji wodoru w procesie elektrolizy i reformingu parowego metanu
  • Testy z wpływem wody o zwiększonej zawartości tlenu singletowego na bakterie rozkładające materię organiczną
  • Implantacja jonowa metali

Jesteśmy również członkiem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych (KTW CTW), Polskiej Platformy LNG, Izby Gospodarczej Gazownictwa, w ramach których podejmujemy dalsze kroki w rozwoju branż, w których działamy.

Environment

W celu ochrony naszego środowiska naturalnego opracowaliśmy technologię przetwarzania tworzyw sztucznych polimerowych z odpadów komunalnych i poprodukcyjnych.

Niezależnie od zastosowania, po pewnym czasie użytkowania, stają się one problemem. Jako odpady uznawane są obecnie za jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Stwarzają istotne zagrożenie ekologiczne na całym świecie.

Poliolefiny stanowią obecnie ponad 80% zużywanych globalnie tworzyw. Polietyleny i polipropyleny stanowią ok. 7% odpadów komunalnych. W Polsce aktualnie trafia na składowiska odpadów ok. 860 tys. ton tworzyw poliolefinowych rocznie. Cechują się one dużą odpornością na działanie czynników chemicznych i biologicznych. Ze względu na wysoki stopień hydrofobowości, dużą masę cząsteczkową oraz brak aktywnych grup chemicznych ulegają bardzo powolnej biodegradacji i będą zalegały w miejscach ich składowania nawet przez setki lat.

Jako firma oferujemy gotowe i kompletne instalacje do przetwarzania nieużytecznych i uciążliwych tworzyw sztucznych polilefinowych w paliwa płynne lub wosk polimerowy. Dzięki procesowi krakingu w reaktorach katalitycznych powstają utwardzone granulki, które mogą mieć zastosowanie, jako dodatek modyfikujący masy bitumiczne lub mogą zostać wykorzystane w procesach energetycznych.

Przy dalszym krakingu i separacji ciężkich frakcji węglowodorowych, produktem finalnym stają się frakcje oleju napędowego i benzyn. Po procesie oczyszczania i uszlachetniania spełniają one parametry zgodne z normami dla paliw płynnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą technologią, wypełnij formularz kontaktowy: https://systemy-grzewcze.pl/pl/kontakt-pl

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy