CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

News

Zakończyliśmy testy przełomowego na skalę europejską i światową urządzenia, pozwalającego na detekcję wycieków metanu na stacjach gazowych. Jest to rewolucja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem stacji gazowych, w tym stacji instalacji regazyfikacji LNG. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo podsumowującego testy detektora na naszym terenowym obiekcie badawczym.

Urządzenie składa się z:

- głowicy nadawczo-odbiorczej,
- układu elektronicznego realizującego sterowanie oraz akwizycję i przetwarzanie danych pomiarowych,
- elementów pozycjonujących wiązkę laserowo-pomiarową i definiujących obszar pomiaru,
- oprogramowania sterująco-pomiarowego.

Gdy metan dociera w obszar pomiarowy, wartość sygnału pomiarowego rośnie, pojawia się komunikat a na przebiegu widać, jak w czasie rozkłada się ilość metanu na zadanym obszarze. Im wyższy sygnał, tym więcej metanu w powietrzu. Na drodze pomiarowej naszego obiektu testowego, czyli 60 - 70 m, system bez problemu "widzi" atmosferyczny metan.

„Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej umożliwi podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych oraz strategicznych projektów inwestycyjnych opartych o wodór, przy ścisłym współdziałaniu otoczenia biznesowego i naukowego” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas podpisywania „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. W wydarzeniu, które odbyło się 9 września 2021 r. w Karpaczu, uczestniczyli także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska oraz Dyrektor Handlowy BEST - Dariusz Owsiany.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, wodór to szansa na czystą energię, inwestycje i rozwój gospodarczy regionu. "Dzisiaj tutaj, podobnie jak kilka miesięcy temu na podkarpaciu, inicjujemy pewnego rodzaju klaster. Dolina wodorowa to powiązania pomiędzy instytucjami świata biznesu, gospodarki, ale także uczelni i samorządów" – powiedział.

"Na drodze pomiędzy nośnikami emisyjnymi do zeroemisyjnych potrzebujemy wodoru. Wodór jest ważnym elementem, który jest także produkowany w Polsce. Polska jest 5 na świecie producentem wodoru. Bardzo ważne, żebyśmy w technologie wodorowe zaangażowali się razem z partnerami, którzy mają doświadczenie w wykorzystywaniu ich do produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł energii" – dodał premier.

Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że doliny wodorowe są niezbędnym komponentem w budowie regionalnych gospodarek wodorowych i pogłębionej współpracy międzynarodowej. "Doliny wodorowe są najbardziej optymalnym modelem rozwoju rynku wodoru. Dzięki zintegrowanemu podejściu, utorują one drogę do powstania pierwszych regionalnych „gospodarek wodorowych” i pozytywnie wpłyną na poziom produkcji, wykorzystania i społeczną akceptację nowego paliwa" – zauważył.

Minister przypomniał, że jednym z priorytetów rządu, zgodnie z „Projektem Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, jest powstawanie dolin wodorowych. 18 maja 2021 r. w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu, dzisiaj zainaugurowana została Dolnośląska Dolina Wodorowa, planowana jest również Mazowiecka Dolina Wodorowa. Istnieją także doliny powstałe z inicjatywy władz samorządowych (np. w Poznaniu), co świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla lokalizacji tego typu przedsięwzięć.

Jak dodał minister, Dolny Śląsk jest regionem o niezwykłym potencjale, ze względu na swoje położenie, warunki infrastrukturalne i dostępne zasoby. Niemniej wymaga kompleksowej transformacji i reindustrializacji, którym w sposób naturalny sprzyja utworzenie doliny wodorowej.

"Utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, opartej o produkcję i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru jest ogromną szansą dla całego regionu na transformację w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. To nie tylko możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wchodzącymi w skład dolin wodorowych, ale też pogłębionej współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami" – wyjaśnił.

Zdaniem Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, dolina wodorowa będzie akceleratorem rozwoju Dolnego Śląska. "Dolny Śląsk od zawsze mierzy wysoko. Powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej potwierdza wielki potencjał regionu do tego, aby stać się liderem transformacji energetycznej i gospodarczej" – powiedział.

"Jednym z kluczowych celów Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest integracja podmiotów z różnych sektorów, w szczególności uczelni, instytutów badawczych, start-upów, klastrów energii, firm wdrożeniowych, dużych podmiotów gospodarczych - firm kotwic, wokół których powstanie sieć powiązań z dostawcami, podwykonawcami i kooperantami, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów z otoczenia biznesu. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, ale także nastąpi optymalizacja procesów i kosztów oraz zbliżenie podaży i popytu" – zaznaczył.

Wiceminister dodał, że stworzenie optymalnego modelu funkcjonowania i zarządzania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest kluczowe do wykorzystania potencjału regionu w zakresie nowoczesnych technologii.

"Na Dolnym Śląsku mamy odpowiednie zasoby, aby w nieodległej przyszłości mogły być tu realizowane ambitne projekty, w których niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii tj. produkcja zielonego wodoru, elektrolizerów, ogniw paliwowych czy autobusów z napędem wodorowym. Wierzę, że na Dolnym Śląsku wodór powtórzy, a nawet przebije sukces przemysłu bateryjnego" – dodał wiceminister Zyska.

W dniach 29.08.-01.09.2021 r. w Międzyzdrojach odbędzie się już po raz 24 Konferencja GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. W wydarzeniu weźmie udział Prezes Mariusz Koba, a o aktualnościach będziemy na bieżąco informować na naszym Twitterze.

Mimo zawirowań w gospodarce światowej, rynki gazu działają i spełniają  swoje podstawowe funkcje a także próbują sprostać nowym wyzwaniom, które czekają w najbliższej przyszłości całą branżę energetyczną. Organizatorzy Konferencji Gazterm starają się monitorować i analizować procesy zachodzące na polskimi międzynarodowych rynkach gazu aby tematyka corocznych spotkań dotyczyła najbardziej aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Niewątpliwie takim wyzwaniem jest  transformacja  energetyczna  i rola paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego w tym  nabierającym tempa procesie  zarówno w wymiarze krajowym jak i regionalnym oraz światowym.

Transformacja energetyczna to najpoważniejsze wyzwanie dla sektorów energii i gazu co najmniej w najbliższym dziesięcioleciu. Realizacja celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga ogromnych nakładów finansowych na nowe inwestycje oraz innowacyjnego podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. Konieczne stało się  pilne wypracowanie optymalnych modeli transformacji energetycznej dostosowanych do indywidulanych uwarunkowań poszczególnych państw UE. Potrzeby w tym zakresie stwarzają ogromny potencjał dla rozwoju kooperacji państw, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Inicjatywa Trójmorza jest dobrą platformą dla uruchomienia i rozwijania współpracy na rzecz transformacji energetycznej w regionie i szerzej w całej UE. Gaz ziemny powinien pełnić pomostową rolę w polskim i regionalnym modelu transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa. Branża gazownicza powinna zaangażować się także w złożony proces transformacji przemysłu petrochemicznego i chemicznego, działając na rzecz udostępnienia i upowszechnienia „zielonych gazów” (wodór, biometan). Transformacja energetyczna to zatem poważne wyzwanie dla branży gazowniczej i jednocześnie ogromna szansa biznesowa dla tego sektora.

W przesłanym do publikacji raporcie "Observation of Time-Crystalline Eigenstate Order on a Quantum Processor" naukowcy z Google wykazali, że jesteśmy w stanie wytworzyć kryształy czasoprzestrzenne w warunkach laboratoryjnych. W każdym razie potencjalnie, bo w tej chwili praca zostanie poddana procesowi peer review, zanim zostanie oficjalnie opublikowana.

Sycamore – komputer kwantowy Google – wykorzystał chip z 20 kubitami do osiągnięcia stanu lokalizacji wielociałowej. Zastosowano promieniowanie mikrofalowe do zmiany orientacji cząstek na lustrzaną, bez zmiany ich spinu. W nowym raporcie opracowanym przez naukowców z Google i fizyków z Uniwersytetu w Princeton oraz Uniwersytetu Stanforda, potwierdzono, że spontaniczne tworzenie kryształów czasu jest możliwe.

Czym są kryształy czasowe?

W 2012 roku prof. Frank Wilczek, amerykański fizyk teoretyk i laureat Nagrody Nobla, przewidział, że mogą istnieć nietypowe kryształy, w których atomy będą w stanie podstawowym, a mimo to struktura kryształu będzie się zmieniać okresowo w czasie.

Żeby zrozumieć o co chodzi, wyobraźmy sobie najprostszą karuzelę spotykaną na placach zabaw, posiadającą cztery takie same miejsca siedzące. Można powiedzieć, że jest to całkiem dobry model kryształu. Krzesełka (jak atomy) są od siebie równo odległe i z perspektywy każdego z nich karuzela wygląda dokładnie tak samo. Stojąc z boku, układ krzesełek się nie zmienia, czyli jest trwały w czasie, podobnie jak porządny kryształ w stanie podstawowym. Wystarczy jednak zakręcić karuzelą, aby otrzymać coś zupełnie nowego. Układ siedzeń wciąż jest regularny, ale stojąc obok karuzeli z każdą chwilą widzimy inną ich konfigurację. Konfiguracja ta jednak odtwarza się w czasie, bo co kilka chwil przed naszymi oczami pojawia się to samo ułożenie krzesełek. Otrzymaliśmy zatem układ, który jest nie tylko periodyczny w przestrzeni ale jest również periodyczny w czasie. I tym właśnie są KRYSZTAŁY CZASOWE.

Zastosowanie

Najważniejszą cechą kryształów czasowych jest ich zdolność do pozostawania w stanie podstawowym przy jednoczesnym utrzymywaniu zmienności w czasie. Owa okresowa zmienność nie wymaga dostarczenia żadnej energii z układu, ani nie powoduje utraty energii (o utracie nie może być mowy, bowiem atomy pozostają już w stabilnym najniższym stanie energetycznym). Już sama ta cecha sprawia, że są kryształy czasowe fascynują naukowców. Jakby nie patrzeć, układ charakteryzujący się zmianami w czasie, który jednocześnie nie powoduje wzrostu entropii układu (spadku stopnia jego uporządkowania) jest czymś wyjątkowym. 

Jednym z podstawowych zastosowań kryształu czasoprzestrzennego byłyby komputery kwantowe. Problemem do rozwiązania w budowie komputera kwantowego jest uzyskanie koherencji, czyli stabilności układu kwantów. Stabilność ta jest naruszana nawet przy obserwacji stanu układu kwantowego. Tego typu koherencja była uzyskiwana jedynie w bardzo trudnych warunkach (typu użycie laserów o ogromnej mocy, przy równoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury). Tutaj z pomocą może przyjść może kryształ czasoprzestrzenny: teoretycznie może zamknąć on elektrony w swojej oscylacji bez zużywania energii. Pozwoli to na zmierzenie stanu układu kwantowego bez naruszania koherencji.

Co dalej?

Procesor Sycamore komputera kwantowego stworzonego przez Google może posiadać wszystkie niezbędne komponenty do stworzenia kryształów czasowych. Komputery kwantowe składają się z kontrolowanych przez operatorów cząstek kwantowych, które przyjmują dwa dyskretne stany. Programiści korzystający z nich są w stanie wpływać na związki między poszczególnymi kubitami tak, aby utworzyć układy wielu cząstek, których stan zmienia się w tym samym czasie. Jeżeli spin takiej jednej cząstki może przyjąć wartość 0 lub 1, to działając na oddziaływania między cząstkami można stworzyć układ, w którym kolejne cząstki będą miały spin np. 1-0-0-1. Jeżeli uda się je wprawić w ruch, oddziałując na taki układ mikrofalami, można sprawić, że zmienią one spin na przeciwny. W efekcie układ zamieni się w 0-1-1-0, po czym ponownie zamieni się w 1-0-0-1.

W ten sposób układ staje się kryształem czasowym, który przyjmuje okresowo dwa różne stany. Najciekawsze jednak jest to, że układ cząstek nie pochłania, ani nie emituje żadnej energii pochodzącej z lasera mikrofalowego, dzięki czemu entropia układu się nie zmienia. Problem polega na tym, że istnienie prawdziwych kryształów czasowych jak na razie stanowi zupełnie nową przestrzeń w fizyce. Można powiedzieć, że odkrycie jest na tyle nowatorskie, że sami autorzy wciąż nie są pewni czy faktycznie udało im się stworzyć takie kryształy i jakie będzie miało to konsekwencje dla rozwoju chociażby komputerów kwantowych.

Wybiegając w przyszłość, wielu badaczy jest przekonanych, że komputery kwantowe opierające się o kryształy czasowe, stanowią kolejne stadium rozwoju po samych komputerach kwantowych.

26 lipca 2021 została podpisana umowa doradcza, pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Klastrem Technologii Wodorowych, koordynowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

 

Wydarzenie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, w której brali udział przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (Jarosław Filipczak - prezes RIGP, Damian Mucha - wiceprezes RIGP, Piotr Maksyś - dyrektor Klastra), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (prof. Teresa Czerwińska - wiceprezes EBI, Paulina Brzezicka - doradca ds. innowacji i finansowania EBI) oraz Pan Tomasz Pelc, prezes spółki Nexus Consultants firmy, która działa i współtworzy klaster od 2017 r.

 

Umowa została zawarta w ramach inicjatywy InnovFin – EU Finance for Innovators, wchodzącej w program Horizon 2020, wspólnie wspierany przez Komisję Europejską i Grupę EBI. Jest ona dowodem na wspólne działania tych podmiotów w zakresie wspierania inwestycji w technologie czystego wodoru. Sygnatariusze chcą pozostać w zgodzie ze wskazaniami taksonomii UE, w tym z badaniami, rozwojem i innowacjami w zakresie kluczowych komponentów i maszyn do produkcji wodoru (np. elektrolizery, ogniwa paliwowe, pojazdy napędzane wodorem) oraz projektami badawczo-rozwojowymi i demonstracyjnymi dotyczącymi końcowych zastosowań wodoru w przemyśle.

 

Podczas wydarzenia Jarosław Filipczak - prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza powiedział:

- To bardzo ważny dzień w kwestii rozwoju współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Klastrem Technologii Wodorowych i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zawarta umowa jest trzecią taką w Unii Europejskiej, co dowodzi wagi tego wydarzenia. Plany krajów członkowskich na dekarbonizację gospodarek, upatrują największych szans właśnie w technologiach wodorowych. Klaster skupiający zarówno liderów przemysłu, jak i mniejsze innowacyjne firmy, stają się partnerem wdrożenia wodoru jako nośnika energii, paliwa dla gospodarki i społeczeństwa. Chciałbym jeszcze raz osobiście podziękować pani prof. Czerwińskiej za zaangażowanie w cały proces oraz zespołowi EBI i Klastra, za pomoc w ustaleniu wspólnych kierunków działań i strategii rozwoju, która mam nadzieję przyniesie wymierne korzyści polskim firmom i gospodarce.

 

- Jednym z głównych atutów Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest łączenie wsparcia doradczo-technicznego w początkowych fazach projektu z atrakcyjnymi formami finansowania w fazach późniejszych. Ten model doskonale sprawdza się w rozwijaniu i wdrażaniu nowych przełomowych technologii, do których również należą te oparte na wykorzystaniu wodoru. Liczymy na to, że umowa podpisana z Klastrem Technologii Wodorowych będzie kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych – mówi wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce w zakresie innowacji.

 

- Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy, która przyczyni się do rozwijania i wdrażania nowych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii – podsumował Piotr Maksyś, dyrektor Klastra Technologii Wodorowych.

shutterstock 9833917

O nas

Od 2014 roku firma BEST Systemy Grzewcze weszła w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w 2016 roku przeniosła się do nowoczesnej siedziby przy ulicy Towarowej 15 w Świdnicy.

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy