CERTYFIKATY ISO 9001, ISO 3834

News

Nasza firma jest oficjalnym partnerem GAZTERM 2020 - konferencji połączonej z gazowym szczytem państw Trójmorza. Jest to najważniejsze wydarzenie branżowe w regionie.

Obejmująca niemal cały świat  epidemia Covid 19 zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i  społecznego. Jednak pomimo trudności rynki gazu dalej działają spełniając swoje podstawowe funkcje. Wciąż aktualne są także zagadnienia i wyzwania, którym branża gazownicza  próbowała sprostać przed  wybuchem pandemii. Organizatorzy konferencji GAZTERM, jak zawsze bacznie monitorują i analizują zdarzenia i aktualne procesy zachodzące na polskim i międzynarodowych rynkach gazu. Program tegorocznej konferencji w Międzyzdrojach, obejmować będzie najważniejsze dla przyszłości gazu ziemnego  tematy.
W ramach Szczytu Gazowego Trójmorza  na poziomie strategicznym omówione zostaną dalsze plany i kierunki działania zmierzające do podniesienia  stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem. W perspektywie 2022 roku dla Polski, ale także dla wielu państw Trójmorza powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego jakie zapewni Baltic Pipe.
Jednocześnie obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób także z Łotwą, Estonią i Finlandią. Wymienione państwa bałtyckie są natomiast w skali regionu Trójmorza pionierami w realizacji skomplikowanego procesu integracji rynków. M.in. doświadczenia w tym zakresie będą przedstawiane i dyskutowane podczas Forum operatorskiego regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.


Dla wsparcia  inwestycji integrujących rynki gazu w regionie stworzono specjalny wehikuł finansowy w postaci  Funduszu Trójmorza. Zasadom korzystania ze zgromadzonych w nim środków poświęcone  zostanie specjalne wystąpienie. Kwestie finasowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii w szerszej perspektywie będą także omawiane na dedykowanym temu zagadnieniu panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli m.in. banków z Polski i zagranicy.
Zagadnienia międzynarodowe, ale w szerszej perspektywie – globalnej, obecne będą natomiast na panelu dyskusyjnym Rynki gazu po epidemii. Wygaszenie na czas pandemii wielu gospodarek ograniczyło popyt na paliwa i energię  pogłębiając spadek cen gazu w skali globalnej. Jednocześnie zaostrza się konkurencja pomiędzy głównymi dostawcami gazu skroplonego na rynkach międzynarodowych. Czy utrzymanie się takich trendów doprowadzi do trwałych zmian w modelach biznesowych branży gazowniczej i  energetyce? Czy scenariusz, w którym na rynkach europejskich, w tym i w Polsce, pojawią się ujemne ceny gazu jest prawdopodobny. Uczestnicy tego panelu mierząc się m.in. z tymi pytaniami postarają się nakreślić przyszły obraz rynków gazu po zakończeniu epidemii.


Na przyszłość branży gazowniczej w Europie będzie miała niewątpliwie zasadniczy wpływ nowa strategia Unii Europejskiej w postaci Green Deal. Ta ambitna polityka stawiająca sobie za cel  zbudowanie gospodarki zeroemisyjnej i neutralnej klimatycznie w skali całej Unii, zamierza w perspektywie 2050 roku wyeliminować gaz i pozostałe paliwa kopalne. Proponowanym substytutem gazu ziemnego ma być „zielony wodór”, dystrybuowany przy wykorzystaniu istniejącej obecnie infrastruktury. Ta wizja musi rodzić pytania o aspekt finansowy, ekonomiczny, techniczny i rynkowy tego przedsięwzięcia. O realności wdrożenia Green Deal i o jego ewentualnych konsekwencjach dla gazownictwa dyskutować będą przedstawiciele i eksperci branży Oil & Gas podczas panelu Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej.
W programie tegorocznego GAZTERMU zaakcentowany zostanie także temat coraz ważniejszego aspektu bezpieczeństwa jakim jest cyberochrona infrastruktury energetycznej. To właściwe w cyberprzestrzeni  pojawia się obecnie coraz więcej zagrożeń, które przenikając do systemów informatycznych obsługujących sieć przesyłową czy magazyny gazu mogą w poważny sposób zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony zostanie specjalny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą czołowi specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wodór to jedno z ważniejszych źródeł czystej energii. O tym jak będzie wyglądała przyszłość tej technologii, rozmawiać będą eksperci na konferencji PCHET przeprowadzanej w formie online.

Podczas międzynarodowego wydarzenia omawiane będą między innymi najnowsze trendy w gospodarce zeroemisyjnej i możliwości jakie niosą one dla polskiej gospodarki.III edycja konferencji PCHET, którą otworzy Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, odbędzie się 28 i 29 września 2020 roku, w zmienionej formule online.

Będzie to multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze z ponad 30 prelegentami z kraju i ze świata. Nowa formuła wydarzenia umożliwi udział w wirtualnych prelekcjach z ekspertami z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz organizacjami zrzeszającymi przemysł w Europie. Pozwoli również na wymianę doświadczeń z przedstawicielami wiodących firm, na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku.

"W tym roku ze względu na szczególne okoliczności nasza konferencja po raz pierwszy odbędzie się online. Nie da się ukryć, że świat po COVID-19 będzie wyglądał inaczej, a zapowiadana już od dawna transformacja technologiczna, właśnie rozgrywa się na naszych oczach" - mówi Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Celem konferencji jest już nie tylko popularyzacja wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, lecz przede wszystkim przeprowadzenie eksperckich dyskusji nad wizją oraz strategiami wdrażania technologii wodorowych do gospodarki. Liczymy także, że uda nam się̨ w sposób przystępny dla wszystkich, omówić́ zastosowanie H2 w gospodarstwach domowych, jego zalety jako alternatywnego paliwa czy nośnika energii.

Zeszłoroczna edycja zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej.

Polska jest 5 producentem wodoru na świecie. Posiadamy pełną wiedzę, kompletne łańcuchy dostaw oraz zasoby B+R. Jesteśmy gotowi na wodór w gospodarce i społeczeństwie. Istniejące bariery zostaną z pewnością wkrótce pokonane, o czym będziemy mówić na naszej konferencji – mówi Marek Foltynowicz, ekspert ds. Wodoru Klastra.

Konferencja jest flagowym projektem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, koordynowanego przez RIGP. Do inicjatyw Klastra należy również Pomorska Dolina Wodorowa.

„Przyznanie nam wsparcia w ramach Europejskiej inicjatywy FCH Regions na rozwój projektów wodorowych (PDA Support) oparty na autorskiej koncepcji Klastra, przez powołanie Pomorskiej Doliny Wodorowej, jest dowodem na sens naszych działań" – podsumowuje Tomasz Pelc, Nexus Consulatants, członek Klastra.

Sponsorami konferencji PCHET są: firma Fronius Polska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Klimatu.

W dniach 1-3 września 2020 w Broku odbyła się XXXIX konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna, a współorganizatorami byli: Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wśród prelegentów obecny był również nasz prezes, Mariusz Koba, który poruszył temat regazyfikacji LNG i potencjału odzysku chłodu w naszym innowacyjnym, unikalnym na skalę europejską wymienniku chłodu.
Więcej na ten temat dowiecie się Państwo odwiedzając nasz dział LNG & Cryogenics.

 

 

Zapraszamy do naszej nowej galerii zdjęć. Oto nowe lądowisko helikopterowe BEST Świdnica w obiektywie Kazimierza Jurewicza.

 

shutterstock 9833917

O nas

Od 2014 roku firma BEST Systemy Grzewcze weszła w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w 2016 roku przeniosła się do nowoczesnej siedziby przy ulicy Towarowej 15 w Świdnicy.

Adres

ul. Towarowa 15, 58-100 Świdnica

(+48) 74 856 81 88

best@systemy-grzewcze.pl

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Na skróty

O nas

Realizacje

O firmie

Kontakt

RODO

 

©2019 BEST Systemy-Grzewcze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Art Open Studio Reklamy